The power of
all your people.

Strategies don’t change companies. People do.
We help companies unleash their people power,
to accelerate change and build stronger brands.

We love big companies.

Large teams mean powerful movements, but also greater challenges to overcome. We have developed our processes and tools to scale for businesses with thousands of employees. And yes, we love small companies too;)

Let’s design
your movement.

Why do we talk about movements? Well, because engaging people to change their company is not all that different from a cultural or political movement. We re-use many of the same ingredients, carefully designed and orchestrated to fit your unique opportunities.

› Define the purpose
› Make it matter
› Lead with action
› Be a storyteller
› Equip your heroes

News

Vi rekryterar Projektledare

Vi söker en person med mycket energi och engagemang för att leda produktion och genomförande av de förändringsprogram vi erbjuder våra kunder. Projektledning är din kärnkompetens och du älskar struktur, tar initiativ och löser problem.

Read more ››
Frukostseminarium onsdag 24 oktober
Hur transformerar man ett företag?

Kom och lyssna på Karin Lepasoon, kommunikationsdirektör i Vattenfall som berättar om hur man får medarbetarna att tro på att förändring är möjlig? Och hur man skapar engagemang för det som har störst betydelse för affären.

Read more ››
Frukostseminarium onsdag 14 november
Är det sant att människor inte gillar förändring?

Bo Dahlbom, professor, debattör och filosof, ger en målande beskrivning av en värld som förändras i snabb takt. Människor gillar inte förändring brukar det heta. Men är det egentligen sant? Vilka förändringar är vi med på och varför?

Read more ››
Frukostseminarium onsdag 5 december
Kundfokuserad digitalisering

Kom och lyssna på Elizabet Sulj Jönsson, Digital Business Development Officer på Swedbank, om hur digitaliseringen leder till nya sätt att leverera värde till kunder. Hur bryter man silos för att bli en verkligt kundcentrerad organisation?

Read more ››