Boosta ert distansarbete!

Vi upplever just nu världens största experiment med distansarbete. Vill ni hjälpa era chefer och medarbetare att behålla effektivitet och teamkänsla?

Vi har tagit fram den digitala verktygslådan ”Boosta ert distansarbete” som innehåller två självinstruerande gruppövningar designade för team där alla sitter på olika håll. Läs mer >>