Låt alla medarbetare vara en del av idéflödet

Alex Pentland, professor vid MIT, beskriver i boken Social Physics (2014) hur företag kan ses som organiserade flöden av idéer. Idéflödena står för hälften av företagets prestationsförmåga. Genom att förbättra flödet av idéer kan företag öka både kreativitet och produktivitet.

Pentland backar upp sina resonemang med spännande empirisk forskning där han med mobiltelefoner samlat in ofantliga mängder data om hur medarbetare interagerar och kommunicerar med varandra och med sin omgivning.

I större företag är det lätt att hierarkier och silos förhindrar ett effektivt idéflöde. Lösningen är inte att omorganisera. Istället blir en viktig roll för ledningsgruppen att arbeta mer målmedvetet med att stimulera en struktur och kultur där idéer uppmuntras, sprids, tas emot och omsätts i nya arbetssätt och kunderbjudanden.

Turisten, rebellen och influencern

Alla medarbetare behöver vara en del av idéflödet. Några kommer att bidra med idéer utifrån. De blir som turister som kommer hem och berättar om nya intryck. Andra ifrågasätter gamla vanor, driver de nya idéerna som rebeller i en önskan att förändra. Åter andra är bättre på att påverka och blir influencers som ger fart åt diskussionen och spridningen av idéer.

Influencern, turisten och rebellen hjälper till att öka takten i ert förändringsarbete och hela organisationen behöver inspireras av deras förhållningssätt.